Захист даних

Згода суб’єкта на обробку персональних даних

Я,______________________________________ цим листом надаю дозвіл ФОП Єльник О.В, на обробку моїх персональних даних:

1. Я дозволяю ФОП Єльник О.В. виконувати будь-які дії, здійснені повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про мене, в тому числі включаючи мої персональні дані до баз персональних даних, що утримуються чи можуть в майбутньому утримуватись ФОП Єльник О.В.

2. Персональні дані про мене можуть включати будь-які відомості чи сукупність відомостей про мене як фізичну особу (включаючи, але невиключно, прізвище, ім’я, по-батькові, адреса реєстрації, проживання, паспортні дані, сімейний стан, посада, тощо), яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, та включають, окрім іншого, інформацію, зазначену у відповідних документах, виданих на моє ім’я, у будь-яких підписаних мною документах, та відомості, які надані або можуть бути в майбутньому надані ФОП Єльник О.В або будь-якою особою, якій мої персональні дані були надані, отримані з будь-яких джерел, тощо.

3. Мені зрозуміло, що обробка моїх персональних даних ФОП Єльник О.В здійснюватиметься з метою та у рамках надання ФОП Єльник О.В. освітніх та навчальних послуг, та в інших цілях, що вимагається діючим законодавством, а також в рамках передачі даних про мене ФОП Єльник О.В. пов’язаним особам ФОП Єльник О.В, а також будь-яким третім особам , включаючи також іноземних суб’єктів , які надають ФОП Єльник О.В послуги, виконують роботи; пов’язаним особам ФОП Єльник О.В., включаючи іноземних юридичних осіб, тощо. Передача ФОП Єльник О.В. моїх персональних даних пов’язаним особам ФОП Єльник О.В, третім особам не потребує надання мені повідомлення про таку передачу (згідно ст. 21 Закону України «Про захист персональних даних»)

4. Ця згода є безстроковою. У разі відмови від цієї згоди, я зобов’язаний надати ФОП Єльник О.В. заздалегідь ( не менш ніж за 5 робочих днів) відповідне письмове повідомлення.

5. Ця згода не містить застережень (окрім тих, що зазначені вище) стосовно обмеження права ФОП Єльник О.В на обробку моїх персональних даних.

6. Цим я також підтверджую, що ФОП Єльник О.В своєчасно повідомило мені про права суб’єкта.

7. Цим я підтверджую, що ФОП Єльник О.В. ознайомило мене з положеннями Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про інформацію», Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних, відповідними положеннями інших нормативно-правових актів.

8. Цим я підтверджую, що ФОП Єльник О.В. ознайомило мене щодо мети збору моїх даних (як зазначено вище).

9. Цим я підтверджую, що база персональних даних «Контрагенти», в якій містяться мої персональні дані, буде знаходитись за місцезнаходженням ФОП Єльник О.В.: м. Київ, вул. Дмитра Луценко 8а.